Het Belgian Solar Network is HET jaarlijkse evenement voor de Belgische PV sector.

Het Belgian Solar Network is georganiseerd door APERE en het Becquerel Institute met de steun van ODE.

APERe (de associatie voor het promoten van hernieuwbare energie) is een Belgische onafhangeklijke associatie die werkt aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in de context van rationeel energieverbruik. Apere is actief sinds 1991 en verdient erkenning van regionale, nationale en Europese overheden. De associatie helpt burgers en gebieden in het bereiken van meer energie-zelfvoorziening op een duurzame, milieuvriendelijke en solidaire manier.

 

Het Becquerel Institute is een onderzoeks- en consulting bedrijf gevestigd in Brussel maar wereldwijd actief. Het biedt onderzoek en advies aan privébedrijven, overheden en institutionele organisaties op vlak van hernieuwbare energie en fotovoltaïsche elektriciteit.

 

ODE, de Organisatie Duurzame Energie is de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen. ODE brengt meer dan driehonderd bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samen in technologieplatformen en werkgroepen, om kennis uit te wisselen en aan belangenbehartiging te doen. ODE is de belangrijkste stakeholder inzake hernieuwbare energie voor de betrokken overheden.