De Organisatoren

Het Belgian Solar Day wordt georganiseerd door het Becquerel Institute, EDORA, ODE en Techlink georganiseerd.

Het Becquerel Institute is een onderzoeks- en consulting bedrijf gevestigd in Brussel maar wereldwijd actief. Het biedt onderzoek en advies aan privébedrijven, overheden en institutionele organisaties op vlak van hernieuwbare energie en zonnestroom.

EDORA is de federatie van bedrijven die producten en diensten ontwikkelen die gericht zijn op energietransitie. Ze verenigen economische spelers die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energiebronnen (zoals fotovoltaïsche zonne-energie, waterkracht, biomassa, biogas …), maar ook duurzaam beheer van energie en slimme netten.


EDORA’s leden zijn energieproducenten, installateurs, OEM’s, projectontwikkelaars, adviesbureaus, verenigingen, en leveranciers van diverse en innovatieve “energiediensten”.

ODE, de Organisatie Duurzame Energie is de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen. ODE brengt meer dan driehonderd bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samen in technologieplatformen en werkgroepen, om kennis uit te wisselen en aan belangenbehartiging te doen. ODE is de belangrijkste stakeholder inzake hernieuwbare energie voor de betrokken overheden.

Techlink maakt deel uit van de Confederatie Bouw, de grootste federatie voor de bouwsector in België. Samen met deze koepelorganisatie vertegenwoordigt het uw bedrijf op lokaal, gewestelijk, nationaal én Europees niveau. Daarnaast is  Techlink is daarnaast ook actief in heel wat organisaties binnen de installatie- en de bouwsector. Het linkt verschillende stakeholders met elkaar. Technici, fabrikanten, scholen en andere invloedrijke stemmen komen via Techlink met elkaar in contact