Het Becquerel Institute is een onderzoeks- en consulting bedrijf gevestigd in Brussel maar wereldwijd actief. Het biedt onderzoek en advies aan privébedrijven, overheden en institutionele organisaties op vlak van hernieuwbare energie en fotovoltaïsche elektriciteit.