Mede-organisator

APERe

APERe (de associatie voor het promoten van hernieuwbare energie) is een Belgische onafhangeklijke associatie die werkt aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in de context van rationeel energieverbruik. Apere is actief sinds 1991 en verdient erkenning van regionale, nationale en Europese overheden. De associatie helpt burgers en gebieden in het bereiken van meer energie-zelfvoorziening op een duurzame, milieuvriendelijke en solidaire manier.

Mede-organisator

ODE, de Organisatie Duurzame Energie is de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen. ODE brengt meer dan driehonderd bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samen in technologieplatformen en werkgroepen, om kennis uit te wisselen en aan belangenbehartiging te doen. ODE is de belangrijkste stakeholder inzake hernieuwbare energie voor de betrokken overheden.

http://www.ode.be

Mede-organisator

EDORA is de federatie van bedrijven die producten en diensten ontwikkelen die gericht zijn op energietransitie. Ze brengen bijeen economische spelers die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energiebronnen (zoals wind, fotovoltaïsche, hydro-elektrische, biomassa, biogas …), maar ook duurzaam beheer van energie en slimme netwerken.
EDORA’s leden zijn energieproducenten, installateurs, OEM’s, projectontwikkelaars, adviesbureaus, verenigingen, en leveranciers van diverse en innovatieve “energiediensten”.

http://www.edora.be