ENGIE is een wereldwijde energiespeler en expert in elektriciteit, aardgas en energiediensten. De Groep ontwikkelt haar activiteiten gebaseerd op een model van verantwoorde groei om het hoofd te bieden aan de belangrijkste uitdagingen van de energietransitie naar een energiearme economie: toegang tot hernieuwbare energie, beperking en aanpassing aan de klimaatwijziging, leveringszekerheid en rationeel energiegebruik .

De Group ontwikkelt innovatieve en efficiënte oplossingen voor particulieren, steden en ondernemingen aan de hand van haar expertise in vier sleutelsectoren: hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, vloeibaar aardgas en digitale technologieën.

https://www.engie-electrabel.be